Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele of interseksuele ouderen zijn meestal
onzichtbaar. Vroeger was dit noodgedwongen omdat ‘anders zijn’ dan heteroseksueel verboden
was. Schaamte komt nu nog veel voor onder de regenboog-ouderen.
Soms gaan deze ouderen als ze aangewezen zijn op zorg, opnieuw de kast in. Regenboogouderen
willen (net als anderen) zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer,
met respect voor hun leefstijl en identiteit.


DE DOELGROEP
• MBO studenten in de zorg en welzijn.
• Werknemers die werken met ouderen.
• Werknemers die werken in de ouderenzorg.


DOEL VOOR DE DEELNEMERS
• Het versterken van de beroepshouding ten aanzien van regenboog-ouderen.
• Bewustwording creëren rondom de specifieke (zorg) behoeften van regenboog-ouderen.
• Het vergroten van de kennis rondom het onderwerp regenboog-ouderen.


DOEL VOOR DE BEGELEIDERS

• De begeleiders volgen de deelnemers in het versterken van de beroepshouding ten aanzien
van regenboog-ouderen.


SPELOPZET
Iedere speler kiest een eicel of een zaadcel.
Je speelt met een dobbelsteen.
Je krijgt 3 soorten vragen voorgelegd:
Wat vind je?
Wat weet je?
Wat denk je?
De rode vragen zijn MENING vragen, de groene zijn WEET vragen en de grijze zijn CASUÏSTIEK
vragen. Grijze vragen beantwoorden de spelers SAMEN. Deze kaartjes worden gepakt als er
meerdere pionnen tegelijk op een hokje staan.


ER ZITTEN 2 GROTE KAARTEN IN DE DOOS
De groene is de antwoordkaart van de Wat weet je? kaartjes.
De oranje kaart hoort bij de oranje hokjes op het speelbord.
Bij elk oranje kaartje hoort een verhaaltje.
Misschien krijgt een speler tijdens het spel een vraag
die zij/hij liever niet beantwoordt.
Dan mag die speler 1 keer de escape-schijf inzetten.


Deze versie is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en
Stichting Consortium Beroepsonderwijs binnen het BEINGME.eu project, met financiering
van het ERASMUS+ programma van de Europese Unie.