HET DOEL VAN DIT SPEL IS (alle versies):

  • Jongeren/deelnemers oefenen met praten over relaties en seksualiteit.
  • Jongeren/deelnemers ontdekken al pratende wat hun mening is over relaties en seksualiteit.
  • Jongeren/deelnemers worden zich bewust van wat ze wel of niet willen met relaties en seksualiteit.
  • Jongeren/deelnemers worden bewust dat seks(ualiteit) meer is dan geslachtsgemeenschap.

EXTRA DOELEN VOOR DE DEELNEMERS VAN DE (L)VB VERSIE:                                                         

  • De deelnemers leren hun gedachten en gevoelens uiten via taal.
  • De deelnemers worden zich bewust van de gevoelens en gedachten van een ander.
  • De deelnemers leren d.m.v. rollenspelen emoties te uiten, hun wensen en grenzen aan te geven.

EXTRA DOEL VOOR DE BEGELEIDERS VAN DE (L)VB VERSIE:    

  • De begeleiders leren wat de deelnemers al wel en nog niet weten over relaties en seksualiteit.                                                                                                    

DIT SPEL SLUIT GOED AAN BIJ DE KERNDOELEN VAN HET ONDERWIJS:
Zie de site: www.seksuelevorming.nl

Kerndoel 38 voor het basisonderwijs

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Kerndoel 43 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs:

De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Kerndoel 53 voor het (voortgezet) speciaal onderwijs:

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.