HET DOEL VAN DIT SPEL IS:

  • Jongeren oefenen met praten over relaties en seksualiteit.
  • Jongeren ontdekken al pratende wat hun mening is over relaties en seksualiteit.
  • Jongeren worden zich bewust van wat ze wel of niet willen met relaties en seksualiteit.
  • Jongeren worden bewust dat seks(ualiteit) meer is dan geslachtsgemeenschap.

DIT SPEL SLUIT GOED AAN BIJ DE KERNDOELEN VAN HET ONDERWIJS:
Zie de site: www.seksuelevorming.nl

Kerndoel 38 basisonderwijs

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Kerndoel 43 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs:

De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.